BİZİMLƏ ƏLAQƏ

  • +994 12 425-56-00
  • +994 12 425-62-80
  • office@elveem.az
  • Bakı ş., Bakıxanov qəsəbəsi, B.Bünyadov 1

Texaco

 
   Texaco mühərrik yağları yüxarı kateqoriyası və yüksək keyfiyyəti ilə özünə ad qazanmışdır. Bütün məhsulları dünya avtomobil istehsalçıları tərəfindən qəbul olunmuşdur, ACEA və APİ təsnifatlarına uyğun olub, yüksək istismar xüsusiyyətlərinə görə fərqlənir. Bəzi məhsulları bir çox nəhəng avtomobil istehsalçıları tərəfindən ilk mühərrik yağı kimi istifadə olunur. 

   Çoxillik təcrübəyə və müasir texnologiyalara əsaslanaraq, Chevron şirkəti yüngül avomobillər üçün Havoline ticarət markasını yaratmışdır ki, bu da bu gün yüksək keyfiyyət və etibarlılıq deməkdir. Bu yağların unikallığı mühərrikin qiymətli və bahalı metal hissələrini çöküntülərdən, karbon depozitlərdən, müxtəlif aşınmalardan qorunmasını, eyni zamanda mühərrikin istənilən ifrat yüklənmələri zamanı belə, uzun müddət rahat işləməsini təmin edən  Deposit Shield funksyasının olması ilə əlaqədardır.

   Ağır nəqliyyat növləri üçün Texaco URSA ticarət markası adı altında geniş çeşidli məhsullar istehsal edir. Ursa markası yüksək istiliyə davamlılıq və aşağı temperaturda axıcılığı təmin edir. Yüksək keyfiyyətli yağ əlavələri hesabına yuma, köpüyə və aşınmaya qarşı xassələri ilə mühərrikin ağır şəraitdə uzun zaman istismar olunmasını təmin edir. Əla istismar xassələrinə malik olub, yanacağa  2-3%-ə qədər qənaət edir, bu da faktiki olaraq sürtkü yağlarına çəkilən xərci tam ödəyir. Ursa markalı sürtkü yağları mühərrikin aşınmaya qarşı tayı-bərabəri olmayan bir yağdır. Bu sürtkü yağları dizel, benzin və qaz mühərrikləri üçün məsləhət görülür, eyni zamanda həm iri, həm də kiçik avtoparklar üçün ideal seçimdir.


Sərnişin avtomobil mühərrik yağları
Yarım sintetik 

HAVOLINE EXTRA SAE 10W-40
HAVOLINE EXTRA SAE 15W-40


Sintetik
HAVOLINE ENERGY SAE 0W-20
HAVOLINE ENERGY SAE 5W-20
HAVOLINE 
PRODS F 
SAE 5W-20
HAVOLINE PRODS M SAE 5W-30 
HAVOLINE PRODS V SAE 5W-30
HAVOLINE ULTRA R SAE 5W-30
 
HAVOLINE 
PRODS FULL 
SYNTHETIC 
5W-30
HAVOLINE ULTRA SAE 5W-40HAVOLINE ULTRA 
S SAE 5W-40 
HDS SN/CF
Yük avtomobil mühərrik yağları


TEXACO DELO 
400 RDS SAE
 10W-40
TEXACO  
DELO GOLD 
ULTRA 
T SAE 
10W-40
TEXACO  
DELO GOLD
ULTRA E SAE 
15W-40


Transmissiya yağları

Havoline Multi-Vehicle ATF
Havoline
Full Synthetic
Multi Vehicle ATF
TEXAMATIC 7045E
GEARTEX EP-5 80W-90
 Delo Syn-Gear HD 75W-90
Sənaye yağları


HAVOLINE
RANDO HD

46 HLP-HM
HAVOLINE
RANDO HD
68 HLP-HM
HAVOLINE 
MULTIFAK EP-2