BİZİMLƏ ƏLAQƏ

  • +994 12 425-56-00
  • +994 12 425-62-80
  • office@elveem.az
  • Bakı ş., Bakıxanov qəsəbəsi, B.Bünyadov 1

OILRIGHT


OILRIGHT —  Delfin Group şirkətinə aid olan ticarət markalarından biri olub, artıq Azərbaycan bazarında 10 ildən çoxdur ki, özünə layiqli yer tutur.


   «Oil» (olive-oil, sweet oil) — sözünün tərcüməsi – neft, texniki yağ, sürtkü materialı, mühərrik yağı deməkdir. Rayt sözünün  (ingiliscə-«right») mənası —doğruluq, düzgünlük, ədalətli, haqq işi deməkdir. Haqlı təlabat anlamını verir. 

   OIL+RIGHT — «DÜZGÜN YAĞ» — məhz bu anlayış  oyl rayt  yağının əsasını təşkil edir. Bu da o deməkdir ki, ədalətli qiymətə keyfiyyətli yağ. 

OİLRİGHT öz alıcılarına iki əsas üstünlüklərini təqdim edir: 

   Birinci – OİLRİGHT məhsulları öz şəxsi sənaye sahələrində hazırlanır. Qablar, poliqrafiya məhsulları və yağlar üçün qablaşdırma məhsulları da zavodun özündə hazırlanır,  bu da müştərilərin suallarına veriləcək cavabları və bazarda vəziyyətin dəyişməsini tezəşdirməyə imkan verir. İkinci — OİLRİGHT məhsulları istehsal olunan zaman, şirkətin sertifikatlaşdırılmış avadanlıqları ilə labaratoriyanın ixtisaslaşmış mütəxəssisləri tərəfindən keyfiyyətə ciddi nəzarət olunur. Üçüncüsü, OILRİGHT məhsulları müştərilərin müxtəlif tələbatlarının nəzərə alınması ilə də qablaşdırılr. 

   Hal hazırda OILRİGHT istehlakçıya geniş spektrdə yag və sürtkü materiyalları  təklif edir. Geniş spektr avtomobil yagları və transmissiya yağlarından başqa iki və dörd taktlı mühərriklər üçün də yağlar istehsal olunur. OİLRİGHT markası adı altında olan məhsullar Azərbaycanın bütün bölgələrində tanınır və tələb olunur. Bizim daimi müştərilərimiz arasında  təsərrüfatın müxtəlif sahələrinin çoxsaylı idarələri öz layiqli yerini tutur. Bu müştərilər arasına avtonəqliyyat, inşaat və emaledici sənayenin müxtəlif sahələri daxildir.


Mühərrik yağları
Dizel
Oilright  
Turbo Dizel 
SAE 15W-40
1L, 5L, 20L, 30L
Oilright  
М - 10ДМ 
SAE 30
5L, 10L, 20L, 30L 
Oilright  
М - 10Г2К 
SAE 30
5L, 10L, 20L 
Oilright   
 М - 14В2   
SAE 40
20L, 30L  Oilright 
 М - 16Г2ЦС  
SAE 40
200LMineral

Oilright 
Standart SAE 10W-40
1L, 4L, 5L
Oilright 
Standart SAE 15W-40
1L, 4L, 5L 
Oilright 
Standart SAE 20W-50
1L, 4L, 5L 


Transmissiya yağlarıOilright  
ТАД-17 80W-90
1L, 3L, 5L, 10L
 
Oilright  
ТЭП-15В 
SAE 90
1L, 3L, 10L Antifriz

Oilright  
Antifriz -40
1L, 5L, 10L
Oilright 
Antifriz -40
1L, 5L, 10L 
Oilright 
  Antifriz -40
1L, 5L, 10L 
Oilright 
Tosol -40
1L, 5L, 10L, 20L 
Sürtkü yağları

Oilright  
Litol-24
0.1KQ, 0.16KQ, 0.8KQ, 2KQ, 5KQ, 9.5KQ, 21KQ 
Oilright 
SHRUS-4
0.16KQ, 0.25KQ
Oilright 
Solidol
2.1KQ, 9.5KQ
Oilright  
Solidol Sintetik
0.18KQ, 0.8KQ, 5KQ, 21KQOilright 
Qrafit
0.16KQ, 0.25KQ, 21KQ