SÜRTKÜ MATERİALLARI, AVTOKOSMETİKA VƏ AVTOKİMYA

Yarneft

    Yarneft ticarət markası Delfin qrupa aid olan bir motor yagıdır. Yarneft ticarət markası adı altında geniş çeşiddə benzin və dizel mühərrikli minik və yük avtomobilləri üçün motor yagları, transmissiya, hidravlik və sənaye yagları, sürtkü yağları və əyləc mayesi istehsal edilir.

    Sürtkü materiallarının çeşidi daima yenilənir və istehsal olunan məhsullar avtomobil istehsalçılarının müasir tələblərinə  tam şəkildə cavab verir. İstehsalın inkişafı ilə bərabər şirkətin laboratoriyalarında tədqiqat işləri daima davam edir. Bu tədqiqat işlərinin məqsədi mövcud məhsulları mütamadi təkmilləşdirmək və bununla da  sürkü materialları bazarının yeniləşən tələbatını ödəmək üçün yeni metodların müəyyənləşdirilməsidir.

 

    Əlavə məlumat üçün www.yarneft.ru  ünvanına müraciət edə bilərsiniz.