SÜRTKÜ MATERİALLARI, AVTOKOSMETİKA VƏ AVTOKİMYA

Luxe

      ”Lyuks” sözü ingilis dilində belə səslənir: lux, luxury, italyan dilində — di lusso, ispan dilində — de lujo — dünyanın istənilən dilində “yüksək keyfiyyəti ilə seçilən” anlamına uyğun gəlir.

Beynəlxalq ticarət-sənaye asossasiyası olan Delfin Groupun öz tərcümə versiyası var — LUXE — yüksək keyfiyyətli mühərrik yağları və xüsusi təyinatlı mayelər olub, son texhologiya ilə yaradılmış sənaye avadanlıqlarında istehsal olunur.

       Delfin Group Worldwide qrupunun struturuna birinci daxil olan şirkət Luxoil markası adı altında sürtkü yağları isehsal edən şirkət olub.  Luxoil —Moskva vilayətinin uzun illərdən bəri  mühərrik yağları istehsal edən şirkət olaraq OAO “Puşkinskiy zavod”un sənaye sahələrində fəaliyyət göstərir. Luxoil Rusiyanın mühərrik yağları bazarında çevriliş etmişdir. Sənaye sahələrinin yenilənməsi və yeni keyfiyyətə nəzarət sisteminin yaradılması nəticəsində Luxoil brendi unikal özəlliklərə malik oldu və buna görə də Rusiyanın və bir çox xarici ölkə yağ istehsalçılarına çox ciddi rəqib oldu.

       2008-ci ildə Luxoildə rebredinq həyata keçirildi. Rebredinq nəticəsində yeni adla –LUXE  məhsulu ortaya çıxarıldı. Edilən dəyşiklik Luxoil məhsullarının görünüşünü saxlamaqla yeni inkişaf səviyyəsinə qaldırdı. Bu gün LUXE markası ilə Delfin İndustry sənaye sahəsində 100-dən çox adla amerikanın eyni profilli şirkətləri ilə sıx əlaqəli müasir avadanlaqlarla məhsul istesal edilir. Istehsal olunan məhsulun keyfiyyətinin menecment sistemi İSO 9001 sertifikatı ilə təsdiq olunub.

        LUXE- irəli getmək vaxtıdır!

 

    Şirkətin rəsmi saytı: http://www.luxe-oil.com